×

PRODUCTS

PSBIO LUUB EO

PSBBIO SPECIAL CARE LINE

Dung dịch rửa tay sử dụng nguyên liệu tự nhiên thay thế cho nguyên liệu hoá học với nguyên liệu
chính là chiết xuất vi sinh vật quang hợp Rhodobacter.

  • EO NATURAL HAND WASH
  • 250ml
  • Dung dịch rửa tay dùng làm sạch tay